พล.ต.ท.อนุชัย เล็กบำรุง
ผู้บัญชาการตำรวจภาค 4
พล.ต.ต.ณรงค์วิทย์ พ่วงเพตรา
ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด
พ.ต.ท.อนันต์ แหล่งสท้าน
สว.สภ.บ้านดู่
แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร 08-7058-2288
ร.ต.อ.พงษ์เพชร หงษ์ศรี
พงส.(สบ๑)สภ.บ้านดู่/หน.ชปส.สภ.บ้านดู่
แจ้งเบาะแสยาเสพติด 089 -7215128
       

พบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษโปรดแจ้ง ศพส.สภ.บ้านดู่ โทรศัพท์ 043-645469,043-611713


ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจ
กิจกรรมวันตำรวจ
ร่วมงานวันปิยะมหาราช
ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมงกิจกรรมงานกีฬาต้านยาเสพติดอยต.ขี้เหล็ก
ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงอาคารที่ทำการ แสวงหาแนวร่วมจากประชาชนในพื้นที่โดยจัดอบรม
เครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ร่วมกิจกรรมชุมชนอำนวยความสะดวกการจราจรขบวนแห่ต่างๆ
ร้อยเวร 20 เรียกแถวมอบหมายภารกิจประจำวัน
เรียกแถวเคารพธวชาติ และอบรมระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจเป็นประจำ
ประชุมชี้แจงข้อราชการเพือเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง
 

 

ร่วมลงMOUฝ่ายต่างๆในอ.อาจสามารถ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
พ.ต.ท.อนันต์ แหล่งสท้าน สว.สภ.บ้านดู่ ประชุม
ชี้แจงมอบนโยบายเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนออก ปฏิบัติงาน
ฝึกอบรมอาสาสมัครจราจรเพื่อแสวงหา ความร่วมมือ
จากประชาชนในพื้นที่ ชมภาพเพิ่มเติม>
ตำรวจบ้านดู่ ฝึกยุทธวิธีตำรวจเพื่อความพร้อมในการ
ปกป้องคุ้มครองพี่น้องประชาชน ชมภาพเพิ่มเติม >
ประชุมกต.ตร. สภ.บ้านดู่เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นประจำทุกเดือนชมภาพเพิ่มเติม >
พ.ต.ท.อนันต์ แหล้งสท้าน สว.สภ.บ้านดู่ปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ตำรวจออกกวาดล้างอาชญากรรม
่ร่วมงานบุญประเพณีของชุมชนโดยจัดต้นกันหลอนร่วมงานบุญ
ชมภาพเพิ่มเติม>
   พ.ต.ท.อนันต์ แหล่งสท้าน สว.สภ.บ้านดู่ มอบถ้วย รางวัลแก่ทีมชนะการแข่งขันกีฬาภายในสถานีตำรวจ  


ท่านเป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ ลำดับที่
 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043- 645469 โทรสาร 043611713